วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ลายเพลงพื้นฐานของดนตรีพื้นบ้านอีสาน

ตัวอย่างลายเพลงบรรเลงสำหรับวงโปงลาง
๑ ลายโปงลาง
๒ แม่ฮ้างกล่อมลูก
๓ บายศรีสู่ขวัญ
๔ รำเข็นฝ้าย
๕ นกไซบินข้ามทุ่ง
๖ แมงภู่ตอมดอกไม้
๗ น้ำโตนตาด
๘ สีทันดร
๙ ภูไทลำ
๑๐ เต้ยธรรมดา
๑๑ เต้ยโขง
๑๒ เต้ยพม่า
๑๓ เต้ยหัวโนนตาล
๑๔ รำไหว้ธาตุ
๑๕ ลมพัดพร้าว
๑๖ ลมพัดไผ่ (ศรีโคตรบูรณ์)
๑๗ เซิ้งชัยภูมิ(ภูไทสามัคคี)
๑๘ รำตังหวาย
๑๙ ไทภูเขา
๒๐ ลมพัดไผ่ (รำพัด)
๒๑ สาวคอยอ้ายอ้างอิง www.youtube.com
http://www.student.chula.ac.th
www.isan.clubs.chula.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น